Zateplení fasád, zateplení domu

zateplení domu, zateplení fasád

GDPR

Poskytnutí informací o zpracování osobních údajů

podle čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen GDPR)


ŠVÁRA-STAVBY a.s.
IČ 29017157

odpovědná osoba GDPR: Ing. Josef Švára tel.: 776 864 730
kontakt e-mail: info@svara-stavby.cz


Tímto Vás informujeme, že obchodní společnost ŠVÁRA-STAVBY a.s.  využívá Vaše osobní údaje v rozsahu:

- adresa bydliště, provozovny, sídla, provozovny, kontaktní adresa
- telefonní číslo, e-mail, fax + další poskytnuté formy elektronických kontaktů
- číslo bankovního účtu, IBAN, označení bankovní ústavu
- IČ, DIČ, informace o plátcovství DPH a spolehlivosti plátce
- informace o obratu, výsledcích hospodaření, poměrech ve společnostech, u fyzických osob
- informace u osob/zaměstnanců/osob obchodních partnerů: jméno a příjmení, funkce, pozice, adresa bydliště nebo pobytu, místo narození, rodné číslo, věk, stav rodinný, zdravotní stav, údaje z OP, údaje z cestovního pasu, údaje z jiného zahraničního osobního dokladu, informace o osobách v rámci insolvencí, exekucí, majetkové poměry, počet osob, vzdělání, profese, praxe, kariérní postup, osobnostní charakteristiky, oprávnění a certifikáty, údaje OSSZ a VZP k osobám, zpracování daňových a pracovních hlášení k osobám a týkajících se jejich rodin
- pojistné podmínky osob/společností
- Vaše osobní údaje jsou využity v rámci provozu společnosti a pro činnosti vyplývající z obchodních vztahů . Společnost využívá výše zmíněné údaje pro kontaktování, komunikaci, ověřování údajů v obchodních vztazích a plnění zákonných norem při vyplňování formulářů a písemností a umožnění provozních a obchodních činností vyplývajících z dohod, obchodních smluv, platných norem a nařízení.
- Údaje jsou zpracovány pouze po dobu trvání účelu jejich zpracování, dále po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy. Po uplynutí těchto předpokladů dojde k výmazu/likvidaci.
- Vaše údaje budou předány obchodním partnerům dodavatelům, spolupracujícím institucím za účelem zajištění činností vyplývajících ze smluv a z podstaty provozních činností společnosti. O předání proběhne v předstihu informace.
- Vaše údaje budou poskytnuty v situacích vyplývajících ze zákona, tj. žádost PČR, Fin. úřad, OSSZ, VZP, Úřad práce, OIP, Celní zpráva ČR, Cizinecká policie ČR, soudy ČR, zájmové a profesní instituce související s činností společnosti a další.


V případě, že požadujete:


- přístup k Vašim osobním údajům

- opravu Vašich osobních údajů

- výmaz nebo omezení využití osobních údajů

- anebo chcete vznést námitku proti zpracování či přenositelnosti údajů


vzneste prosím neprodleně požadavek na e-mailu: info@svara-stavby.cz k rukám odpovědné osoby GDPR.Děkujeme za spolupráci.


ŠVÁRA-STAVBY a.s.
GDPR
Více informací na telefonech:
(+420) 776 864 730

info@svara-stavby.cz

nebo Vám zavoláme my!

ZATEPLENÍ DOMŮ

Revitalizace panelových, bytových domů od A-Z

 • Výměna oken.
 • Zateplení fasád, střech, hydroizolace.
 • Regulace otopného systému, ...
Zjistit více informací

BETONÁRNA KLATOVY

Výroba betonu, prefabrikátů. Kamenivo, písek.

 • Výroba, prodej betonových směsí.
 • Cementové potěry.
 • Vodostavební betony,...
 • Prodej kameniva, písku.
ZJISTIT VÍCE INFORMACÍ

Rodinné domy

Výstavba, nabídka typových domů na klíč

 • Nové typy domů na klíč
 • Kompletní realizace
 • Hrubé stavby
 • Projekty

Zjistit více informací

JEŘÁBNICKÉ PRÁCE

Pronájem jeřábu, jeřábnické práce

 • AD28 podvozek Tatra 815
 • Maximální nosnost 28t
 • Dosah 26
ZJISTIT VÍCE INFORMACÍ

Pronájem lešení, oplocení

 • Pronájem stavba lešení
 • Pronájem oplocení
Zjistit více informací

REKONSTRUKCE KOUPELEN

Rekonstukce bytových jader, koupelen

 • Rekonstrukce Koupelen
 • Rekonstrukce bytových, nebytovývh prostor.
 • Dlažby, obklady, sanita
Zjistit více informací